Wat is Rainbowvote.NU

Rainbowvote.NU is de verkiezingswebsite van COC Nederland. Hier lees je hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en vind je zgn. regenboogkandidaten. Wat hebben de partijen de afgelopen periode gedaan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans en interseksepersonen (LHBTI’s) en wat beloven ze voor de komende periode? Op Rainbowvote.NU vertellen ze het in hun eigen woorden. Op de website vind je ook LHBTI-gerelateerd nieuws over de komende verkiezingen. Rainbowvote.NU wordt geactualiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen voor de Provinciale Staten, Tweede Kamer en de het Europees Parlement. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 kwam Rainbowvote.NU tot stand door samenwerking tussen COC lidverenigingen, COC Nederland en kenniscentrum Movisie.

Informatie van partijen

Rainbowvote.NU benadert enkele maanden voor de verkiezingen partijen over hun standpunten en regenboogkandidaten, waarbij steeds eenzelfde lijst met stellingen wordt voorgelegd. De partijen die op de uitnodiging ingaan, vind je op deze website. Partijen die niet op de website staan, zijn niet op onze uitnodiging ingegaan. De verstrekte informatie wordt inhoudelijk niet door ons bewerkt. Ook de invulling van ‘regenboogkandidaten’ laten we aan de partijen en hun kandidaten over. We publiceren op deze website dus informatie van partijen; die informatie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met informatie of standpunten van het COC.

Om de website overzichtelijk te houden, worden bij bepaalde verkiezingen alleen partijen en kandidaten voor deelname uitgenodigd, die voldoen aan minimumcriteria v.w.b. vertegenwoordiging in het politieke orgaan en/of in opiniepeilingen. Als partijen of kandidaten niet aan deze vereisten voldoen, vind je ze niet terug op deze website.

 

logo cocGeen stemadvies

Het COC komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen en is daarbij niet gebonden aan enige politieke partij of stroming. Voorop staat dat iedere partij en kandidaat mee kan en mag doen die aan de minimumeisen voldoet.

RainbowVOTE.nu geeft dus géén stemadvies. Met de informatie op deze website kan je zélf je keuze bepalen.